Genel Koşullar

  • Program dili "Türkçe" dir.
  • ALES skoru istenmemektedir
  • Program 3 sömestr dönemi süresince toplam "10 dersten (30 kredi)" oluşmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.